FORENINGEN

Formål

Borgerforeningens formål er at varetage de fælles interesser, som befolkningen har på Mols og Helgenæs. Foreningen arbejder for at sikre en god udvikling for områdets beboere og gæster. Foreningen forsøger i den sammenhæng at samarbejde med foreningsliv, erhvervsliv, institutioner og borgere om at løse den opgave.Foreningen er desuden distriktsråd for området på Mols og Helgenæs. Det betyder, at foreningen er lokalområdets stemme overfor Syddjurs Kommune. Derfor er det også vigtigt for foreningen at have “fingeren på pulsen”, og at vi som forening er tilgængelig for områdets beboere, så problemstillinger og ideer kan komme bestyrelsen i hænde. Så hvis du går med en problemstilling der kan have almen lokal interesse, skal du ikke tøve med at henvende dig, så vi sammen kan skabe gode løsninger for alle os der bor på Mols og Helgenæs.

Bestyrelsens sammensætning

Formand: Jan Schmidt

Tlf.: 2961 8840

Mail: formand@molshelgenaes.dk


Næstformand: Martin Bylov Hedegaard

Tlf.: 2012 6054

Mail: n.formand@molshelgenaes.dk


Kasserer: Henning Møller Nielsen

Tlf.: 2026 7944

Mail: kasserer@molshelgenaes.dk


Medlem: Mette Trier

Tlf.: 3032 4228

Mail: triermette@gmail.com

Medlem: Tenna Vognsen

Tlf.: 29 47 69 15

Mail: tenna@strandhusetmols.dk


Suppleanter:

Lene Brejnegaard

Peter Pedersen


Repræsentant for Mols i Udvikling: Grith Mortensen

Tlf.: 4096 4114

Mail: grith.mortensen@gmail.com


Repræsentant for Mols i Udvikling: Søren Ipsen

Tlf.: 2674 2241

Mail: ibsen@aktivsport.dk

Bestyrelsen mødes ca. én gang om måneden og alle beslutninger søges truffet i enighed.