FORENINGEN

Formål

Borgerforeningens formål er at varetage de fælles interesser, som befolkningen har på Mols og Helgenæs. Foreningen arbejder for at sikre en god udvikling for områdets beboere og gæster. Foreningen forsøger i den sammenhæng at samarbejde med foreningsliv, erhvervsliv, institutioner og borgere om at løse den opgave.Foreningen er desuden distriktsråd for området på Mols og Helgenæs. Det betyder, at foreningen er lokalområdets stemme overfor Syddjurs Kommune. Derfor er det også vigtigt for foreningen at have “fingeren på pulsen”, og at vi som forening er tilgængelig for områdets beboere, så problemstillinger og ideer kan komme bestyrelsen i hænde. Så hvis du går med en problemstilling der kan have almen lokal interesse, skal du ikke tøve med at henvende dig, så vi sammen kan skabe gode løsninger for alle os der bor på Mols og Helgenæs.

Bestyrelsens sammensætning

Formand: Jan Schmidt

Tlf.: 2961 8840

Mail: formand@molshelgenaes.dk


Næstformand: Tenna Vognsen

Tlf.: 2947 6915

Mail: tenna@strandhusetmols.dk


Kasserer: Henning Møller Nielsen

Tlf.: 2026 7944

Mail: kasserer@molshelgenaes.dk


Medlem: Mette Trier

Tlf.: 3032 4228

Mail: triermette@gmail.com

Medlem: Mette Refshauge Foged

Tlf.: 5180 7550

Mail: mette@mettefoged.dk


Suppleanter:

Peter Pedersen

Hans Jørgen Andersen


Repræsentant for Mols i Udvikling:

”Pt. ingen”


Repræsentant for Mols i Udvikling:

”Pt. ingen”

Bestyrelsen mødes ca. én gang om måneden og alle beslutninger søges truffet i enighed.